nieuws

/ gezamenlijke visie haarlem oost

02 | 05 | 2012

In opdracht van Ymere, Pre-Wonen en Elan Wonen en in samenwerking met de Gemeente Haarlem, werkt NADC namens FLX Ymere (gedelegeerd opdrachtgever) aan een gezamenlijke visie op Haarlem Oost; de buurten Zuiderpolder, Parkwijk, Slachthuisbuurt en Amsterdamse buurt. Het gaat daarbij om een operationele visie die niet alleen aangeeft wat betrokken partijen willen, maar meer nog wat zij kunnen waarmaken en aan welke condities dan moet worden voldaan.

 

/ alliantie west-kruiskade - effectmeting 2012

10 | 04 | 2012

De Alliantie West-Kruiskade (AWK), een samenwerking van Woonstad Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en de Deelgemeente Centrum laat NADC, na de nulmeting in 2010, nu voor de tweede keer de meting uitvoeren om het effect te meten van maatregelen gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat.

 

/Read more...

/ woningcorporaties op eigen benen

18 | 02 | 2012

Sinds 2010 verzorgt NADC het secretariaat van het Forum for Housing and Living (FHL). Het Forum heeft in februari 2012 het rapport 'Woningcorporaties op eigen benen; verdienen om te kunnen dienen' uitgebracht. In het rapport wordt aan de hand van het bedrijfsmodel van opting-in gepleit dat op uitnodiging van een woningcorporatie een of meerdere private investeerders/woningbeheerders een meerderheidsbelang en daarme zeggenschap verkrijgen bij een nieuw in te richten opting-in onderneming.

 

/ in house symposium openbare ruimte

03 | 12 | 2010

Op 7 december vindt bij NADC het In House Symposium 'Organisatie en Financiering van Openbare Ruimte' plaats. Met een gezelschap van 25 deelnemers worden de meest actuele inzichten op dit thema gedeeld en besproken...

/Read more...

/ Excursie Nordsternpark en Zeche Zollverein

23 | 10 | 2010

Op 22 oktober j.l. bracht NADC een bezoek aan het Nordsternpark en de Zeche Zollverein in het Ruhrgebied. Het ochtendprogramma stond in het teken van nu, de herbestemmingen van gebouwen en landschap...

/Read more...

  <<First   <<Prev   [1]  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   Next>>   Last>>