profiel

/ nadc

Sinds voorjaar 2012 is NADC een dochteronderneming van de Van der Leij Groep. Ad Hereijgers en Rob van der Leij sr. hebben een 20-jarige samenwerkingsrelatie bij coalities in gebiedsontwikkeling. Met deze krachtenbundeling krijgen bestaande en nieuwe strategische allianties een herkenbaar profiel. Van der Leij Groep bestaat 40 jaar en omvat een aantal bouw-, onderhoud- en ontwikkelgerelateerde ondernemingen. Innovatie en haar toepassingmogelijkheden in de bouwsector, evenals het actief ondersteunen van strategische allianties in de gebiedsontikkeling, krijgen ruime aandacht in de bedrijfsmissie. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan maatschappelijk ondernemerschap. Zij voert haar activiteiten uit vanuit Amsterdam, Delft en Nieuwegein.

/ focus

NADC organiseert ontwikkelingsprocessen en doet ondersteunend onderzoek en advies voor gebiedsontwikkeling. Alles ten behoeve van projecten die waarde toevoegen aan de stad en haar omgeving. Vooral op plekken waar verschillende belangen en partijen elkaar ontmoeten en samenwerking noodzakelijk is, zijn wij op ons sterkst. Wij zitten nooit stil, halen inhoudelijke inspiratie uit stedelijke ontwikkelingen in USA en Europa en vernieuwen daarmee onszelf regelmatig.

/ expertise

Onze expertise is opgebouwd door jarenlange ervaring in ontwikkelend Nederland en New York. Basis van deze expertise is gelegd in de vroege jaren '90, toen Ad Hereijgers bureau DE LIJN in Amsterdam, en later New Amsterdam Development Consultants in New York startte. In deze tijd lag het accent van de werkzaamheden op het begeleiden van woningcorporaties op hun weg naar zelfstandigheid. Vanuit het academisch onderzoek groeide de expertise steeds dichter naar de praktijk toe. Proces- en projectbegeleiding met inhoud. Kennis van zaken, een actieve betrokkenheid in binnen- en buitenlandse projecten, een breed netwerk, langdurige praktijkervaring en onze persoonlijke benadering onderscheiden ons.

/ nl - ny

NADC is actief in Nederland en al ruim 10 jaar in New York. Door onze inhoudelijke kennis en zorgvuldig opgebouwd en onderhouden netwerk, is NADC een professionele partner voor Nederlandse bedrijven en instellingen die de New Yorkse markt willen verkennen. Als spin off van haar activiteiten in stedelijke planning en ontwikkeling, is NADC sinds 2010 ook oprichter en mede-eigenaar van Rolling Orange Bikes: een bijzondere retail en B2B business die Nederlandse kwaliteitsfietsen en accessoires importeert in Brooklyn/New York.

/ teamspelers

NADC heeft een portefeuille met verschillende projecten. Daarnaast verzorgen wij het inhoudelijk en organisatorisch secretariaat van de strategische allianties, waar het moederbedrijf, Van der Leij Groep, in deelneemt. Deze kracht kunnen wij mobiliseren, door te werken met een klein team van professionals en per project met andere vooraanstaande bureaus op het gebied van vastgoedeconomie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur. Ook werkt NADC waar mogelijk en altijd in overleg met de opdrachtgever samen met expertisevelden van overige ondernemingen binnen Van der Leij Groep.