publicaties

/ Na tien jaar citycorp...


 Tussen 2000 en 2010 initieerde CityCorp vele studies en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waaronder Coolhaven, Zomerhofkwartier, Pompenburg en Merwehaven. Ter afronding van tien jaar CityCorp stelt NADC een boek samen dat terugblikt op deze projecten, maar vooral ook vooruitkijkt naar de rol van samenwerking tussen corporaties, gemeente en markt en de binnenstedelijke opgave in de toekomst.

/ NADC Times #1


 2009 - Met de NADC Times deelt NADC twee keer per jaar belangrijke onderwerpen en interessante ontwikkeiingen uit de Nederlandse en New Yorkse stedelijke ontwikkeling met haar netwerk. De eerste editie verscheen in november 2009. De tweede editie wordt verwacht in het najaar van 2010.

[download NADC Times #1]

/ Creatieve broedplaatsen

 
 2009/2010 - De creatieve industrie, waarvan creatieve broedplaatsen deel uit maken, wordt door een toenemend aantal partijen gezien als dé katalysator voor herontwikkeling van wijken en buurten. Aan welke voorwaarden moet een concept voor een creatieve broedplaats voldoen om het gewenste effect op de omgeving te behalen? Verschoor ontwikkelde drie concepten met ieder een eigen profiel, met eigen gebruikers, verschillende mate van impact op verschillende domeinen (cultureel, sociaal, economisch en ruimtelijk) en komen tot hun recht op verschillende locaties.

[download publicatie in de Research Quarterly Property NL]  

[download publicatie dat werd gepresenteerd op Plandag 2010]

[download afstudeeronderzoek]

/ Manifest Pompenburg


2009 - In het Manifest Pompenburg is alles wat nodig is om een goed plan voor Pompenburg op een rij gezet. Wie komt er straks wonen? Hoe ziet het gebied eruit? Hoe gaan we om met overkluizing van het spoor? Hoe sluit het aan op de Hofpleinlijn? Wat gaat er gebeuren in de Hofbogen? Met dit manifest geven de opdrachtgevers hun visie op dit stuk van de stad. NADC droeg zorg voor de samenstelling van het manifest en heeft het proces van idee- en planvorming georganiseerd.

/ High Line en Hofpleinlijn sporen aan tot gebiedsontwikkeling


2008 - In het december nummer van Building Business schreef Tineke Brinkhorst het artikel: High Line en Hofpleinlijn sporen aan tot gebiedsontwikkeling. De eerste fase van de High Line in New York staat op het punt om geopend te worden voor het publiek. Rond en over de spoorlijn hebben in de afgelopen jaren tal van nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden, gebruik makend van het brand High Line. In Rotterdam moeten de bewoners nog een aantal jaren wachten voor de Hofpleinlijn buiten gebruik raakt, maar ook hier zijn al nieuwe ontwikkelingen zichtbaar in de bogen onder het historische spoorviaduct. 

klik hier om het hele artikel te lezen

/ binnenstadsmoza├»ek deel II


 2008 - In het Binnenstadsmozaïek blikt CityCorp terug op de afgelopen 7 jaar en geven zij hun visie voor de toekomst.  Want wil Rotterdam blijven concurreren in het aantrekken van talent en economische groei, dan is een aantrekkelijke binnenstad een belangrijke voorwaarde voor succes. In het Binnenstadsmozaïek zet CityCorp een inhoudelijke koers uit om te blijven investeren in de stad. NADC is als secretariaat en inhoudelijk adviseur van CityCorp nauw betrokken bij realisatie van de gezamenlijke missie.

[download publicatie]

/ KennisAs┬«


2008 - De KennisAs® is de missie van Stadswonen om Rotterdam als jongerenstad aantrekkelijker en zichtbaarder te maken. Stimulering van de kenniseconomie en het studentenleven zijn speerpunten. De KennisAs® is een ruimtelijk en inhoudelijk concept wat het gehele kennisaanbod en de bijbehorende huisvesting aanduidt. Op vijf Stadsmagneten langs deze as wordt beter zichtbaar en voelbaar dat Rotterdam een studenten- en jongerenstad is.

[download publicatie] (6MB)

/ koester woningcorporaties


 2008 - Ad Hereijgers schreef een artikel over de wenselijkheid van woningcorporaties in Nederland en vergelijkbare organisaties in New York. Verschenen in Aedes Magazine, het vaktijdschrift voor woningcorporaties.

[download artikel]

/ ondernemende overheden in de VS


 2008 - Het Real Estate Magazine publiceerde een artikel van Ad Hereijgers, over financieringsstrategieën van overheden in de Verenigde Staten.

[download artikel]

/ High Line - Hofpleinlijn


2003 - In deze door CityCorp samengestelde publicatie worden plannen voor hergebruik van de High Line in New York beschreven. De plannen bieden inspiratie voor de toekomst van de Hofpleinlijn te Rotterdam, rijksmonument en binnen enkele jaren buiten gebruik.

[download publicatie]

/ creatieve ondernemers


2004 - Statement Magazine van ING Real Estate beschrijft de inspanningen van Friends of the High Line en NADC om historische infrastructuur in New York en Rotterdam te hergebruiken, door middel van een creatieve en ondernemende aanpak.

[download artikel]

/ sustainable waterfronts


 2005 - NADC leverde een bijdrage aan 'Sustainable Waterfronts', een tweedaagse conferentie over waterfront herontwikkeling, brownfields, architectuur, ontwerp en duurzaam beleid. Nederlandse en Amerikaanse sprekers presenteerden er hun visies en meningen.

[website]

/ waterfronttransformatie: trends in ontwikkeling, design en uitvoering


2004 - Ad Hereijgers bespreekt de Rotterdamse haven en herontwikkelingsstrategieën op de ULI Transforming the Waterfront Conference in Barcelona.

[download presentatie]

/ world environment day


 2005 - Frank Uffen zat de Dutch Sustainable Development Seminar voor op de United Nations World Environment Day in San Francisco. Hij leidde een discussie over duurzame planning en ontwerp, subsidies en H2 City.

/ value by design: Amsterdamse ervaringen


2004 - Ad Hereijgers houdt een voordracht over de rol van ontwikkelaars, burgerorganisaties en overheden bij experimenten en innovatie in stedelijke ontwikkeling.

[download presentatie]

/ waterfront herontwikkeling in Amsterdam en Havana


2004 - Frank Uffen bespreekt modellen van waterfront herontwikkeling in Havana en Amsterdam, in het Land Lines Magazine van het Lincoln Institute.

[lees artikel]

/ Washington D.C., Waterfront Initiative


2004 - Ad Hereijgers en Frank Uffen van NADC nemen deel aan de adviescommissie van het Urban Land Institute, met als doel een actieplan voor Anacostia Waterfront Initiative.

[project sheet]

/ a tale of two port cities


2004 - Metropolis Magazine New York portretteert de betrokkenheid van NADC bij deplanning en herstructurering van waterfronts in Brooklyn, waarbij de New Amsterdam Waterfront Exchange met de Regional Plan Association is betrokken.

[download artikel]

/ SoHo: built to last

 December 2002
Als een van New York's oudere buurten, heeft SoHo keer op keer plaats geboden aan veranderende behoeften en voorkeuren. NADC analyseerde ter plekke de stedelijke kwaliteiten en vastgoedconcepten van SoHo voor diverse Nederlandse opdrachtgevers, geïnteresseerd in het ontwikkelen van gelijksoortig stedelijke buurten. Het resultaat werd vervat in een boekwerk; bij interesse in deze publicatie, neem contact met ons op.

[project sheet]