/ Woningcorporaties op eigen benen: verdienen om te kunnen dienen


 De woningmarkt is vastgelopen. De woningcorporaties verkeren in een legitimiteitscrisis. Financieel-economisch eenwordingsbeleid komt in toenemende mate uit Brussel. De houdbaarheidsdatum van het corporatiebestel is in zicht. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de inefficiënte vermogensinzet bij de woningcorporaties. Er zijn alternatieven voorhanden, zoals andere landen in Europa ons laten zien. Het Forum for Housing and Living (FHL) heeft in de periode 2010-2012 een opting-in bedrijfsmodel ontwikkeld waarin de woningcorporatie private investeerders/beheerders als meerderheidsaandeelhouder uitnodigt in een nieuw op te richten opting-in onderneming. FHL toont hiermee aan dat een marktconform rendement kan samengaan met betaalbare huren, efficiënt ingerichte bedrijfsprocessen en verhoogde klanttevredenheid. Het Forum is een initiatief van de Van der Leij Groep en kent ongeveer 40 deelnemers met uiteenlopende internationale expertisevelden.

opdrachtgever: Forum for Housing and Living
locatie: Nederland

Samenvatting rapport
Artikel FD 28 februari 2012 "Laat privaat geld toe bij corporatie"
Artikel FD 28 februari 2012 "FHL: We hebben ons bewust stil gehouden"